เว็บสล็อต ลดการเลือกปฏิบัติด้วยการทลายกำแพงวัฒนธรรมของเยาวชนผ่านกีฬา

เว็บสล็อต ลดการเลือกปฏิบัติด้วยการทลายกำแพงวัฒนธรรมของเยาวชนผ่านกีฬา

Rana Umair Asif จัดเวิร์กช็อปที่งาน International เว็บสล็อต AIDS Conference 2018 ที่อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Youth Pavilion, Global Youth Village)

วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อลดการเลือกปฏิบัติ

ต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ในสังคมของพวกเขา ก่อนหน้านี้ ฉันยังพัฒนาข้อเสนอสำหรับเวิร์กช็อปโดยประสานงานกับ Program Workgroup of Amsterdam Youth Force ซึ่งต่อมาได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการจัดงานผลการวิจัยขององค์การสวัสดิการแห่งคาฟคา: “ คนหนุ่มสาวที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์กำลังเผชิญกับการเลือกปฏิบัติจากสังคมของพวกเขา เยาวชนไม่มีอิสระที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์และการคุมกำเนิด เหตุผลคือสังคม อุปสรรคทางวัฒนธรรม ข้อห้ามและอคติ เซสชั่นนี้ให้พื้นที่ปลอดภัยแก่เยาวชน (สนับสนุนธีมของวันเยาวชนสากลด้วย) ในรูปแบบของเซสชั่นกีฬาที่พวกเขาพูดคุยเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ การคุมกำเนิด และข้อห้ามโดยการขจัดอุปสรรคทางวัฒนธรรม อุปสรรคเหล่านี้เป็นความกลัวและข้อจำกัดของสังคมในการหารือเกี่ยวกับข้อห้าม

เซสชั่นนี้ยังสอนนักเคลื่อนไหวรุ่นเยาว์ถึงวิธีการเล่นกีฬาเพื่อการรณรงค์เรื่องเอชไอวี/เอดส์อย่างมีประสิทธิผล เน้นการสอนการรวมกลุ่มผ่านกีฬา ช่วยลดการเลือกปฏิบัติของเยาวชนที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์และเยาวชน LGBT พลังของฟุตบอลสามารถนำมาใช้เพื่อรวมเยาวชนและขจัดความแตกต่างได้ ในระหว่างการประชุม คนหนุ่มสาวได้สัมผัสกับการไม่แบ่งแยกและสภาพแวดล้อมที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติ พวกเขายังได้เรียนรู้ว่ากีฬาช่วยเอาชนะปัจจัยต่าง ๆ ของ HIV/AIDS ได้อย่างไร ได้แก่ ปัจจัยทางสังคมวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และปัจจัยทางการเมือง พวกเขามีโอกาสวิจารณ์การมีส่วนร่วมของเยาวชนผ่านกีฬา และนักเคลื่อนไหวรุ่นเยาว์ได้ออกแบบกิจกรรมเล็กๆ ในกลุ่มในช่วงเซสชั่นเพื่อนำการเรียนรู้ไปใช้ 

ฉันจัดเซสชั่นกับ Ali Asif และกับคนหนุ่มสาว (อายุไม่เกิน 24 ปี)

 ซึ่งเป็นตัวแทนของเยาวชนที่อาศัยอยู่ (หรือได้รับผลกระทบ) ด้วยเอชไอวี/เอดส์ นักเคลื่อนไหวด้านเอชไอวี/เอดส์ และเยาวชน LGBT เซสชั่นประกอบด้วยสามส่วน วิทยากรคนหนึ่งนำเสนอทฤษฎีในส่วนแรกของเซสชั่น (ตามหัวข้อ) และผู้อำนวยความสะดวกคนที่สองจัดการแข่งขันฟุตบอลในส่วนที่สองของเซสชั่น (ตามวัตถุประสงค์) ในส่วนที่สาม การอภิปรายเริ่มต้นขึ้นเกี่ยวกับการเรียนรู้และติดตามผลการประชุมเชิงปฏิบัติการในอนาคตในเวิร์กชอป ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการใช้กีฬาเพื่อทำให้แคมเปญเอชไอวี/เอดส์มีประสิทธิภาพมากขึ้น พวกเขาออกแบบกิจกรรมกีฬาในระหว่างเซสชั่น ซึ่งจะตามมาโดยวิทยากรในภายหลัง

โดยการรวมกิจกรรมทางกายและโปรแกรมที่จัดไว้ (โดยมีเป้าหมายและค่านิยมในการพัฒนาที่ระบุ) ผู้เข้าร่วมจะได้รับประโยชน์จากทั้งสองอย่าง ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทำให้เกิดโปรแกรมการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางกายและการได้มาซึ่งทักษะทางจิตภายในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เชิงบวก ความน่าดึงดูดใจของโปรแกรมดังกล่าวคือสามารถมีต้นทุนต่ำ ปรับให้เข้ากับบริบทเฉพาะ ครอบคลุม และมีความยืดหยุ่นในการนำไปใช้ โครงการ Positive Youth Development (PYD) เป็นหนึ่งในแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว เยาวชนเป็นทรัพยากรสำหรับการลงทุนและให้โอกาสในการเติบโตและได้รับทักษะและความสามารถที่นำไปสู่การพัฒนาในเชิงบวกตลอดชีวิตสำหรับบุคคลและสังคมโดยรวม

แล้วเราจะจัดการกับการพัฒนาเยาวชน

ในช่วงวิกฤตโลกได้อย่างไรในประเทศเช่นแอฟริกาใต้ซึ่งเต็มไปด้วยความไม่เท่าเทียมกันที่ดูเหมือนจะผ่านไม่ได้แล้ว ?ชุมชนกีฬาที่ใหญ่ขึ้นจะเผชิญกับการระดมทุนที่ลดลงและการสนับสนุนทางการเงินในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกยังคงขยาย ตัวอย่างต่อ เนื่อง การปรับให้เข้ากับความ ต้องการของเขา นั้นต้องการ : ความคิดสร้างสรรค์ จิตวิญญาณการทำงานร่วมกัน และ แนวทางพหุภาคส่วน มุมมองแบบองค์รวมจะต้องถูกนำมาใช้เพื่อชื่นชมระดับที่เชื่อมโยงกันของสังคม แบบจำลองทางสังคมและนิเวศวิทยาช่วยสร้างแนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลที่มีต่อโครงการพัฒนาใดๆ เมื่อพิจารณาถึงระดับ m acro ควรเน้นที่การปรับโครงสร้างภาครัฐและเอกชนที่มีอยู่ ซึ่งอาจรวมถึงการเพิ่มเงินทุน หรือการเปลี่ยนเส้นทาง ทรัพยากรจากกีฬาชั้นนำไปสู่โปรแกรม PYDผู้ปฏิบัติงาน ผู้กำหนดนโยบาย ผู้บริจาค และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ สามารถสร้างความ

แตกต่างอย่างแท้จริงด้วยการลงทุนตามเป้าหมายและความเข้าใจใน PYD เพื่อสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงด้วยการแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมกัน และส่งเสริมให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดี มีความกระตือรือร้น และเป็นหนึ่งเดียวกัน ที่ระดับ m eso การฟื้นฟูชุมชน การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การอยู่ร่วมกัน และการรวมเป็นพื้นที่โฟกัสบางส่วน สามารถสร้างความเชื่อมโยงระหว่างองค์กรต่างๆ เช่น NPO และโรงเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสพิเศษ มิฉะนั้นจะไม่มี โปรแกรมจะต้องได้รับการปรับแต่งให้เข้ากับบริบททางวัฒนธรรมที่เฉพาะเจาะจงและความต้องการที่แตกต่างกัน สิ่งนี้จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ แม้จะมีความท้าทายเชิงโครงสร้างที่ประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่เผชิญอยู่ ที่ m icro -ระดับ โปรแกรม PYD ตามหลักฐานสามารถสะท้อนกลับ พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอเนื้อหาทางจิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพซึ่งนำไปสู่การเติบโตส่วนบุคคล การเห็นคุณค่าในตนเอง การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความยืดหยุ่น ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนฝูง ความเชี่ยวชาญ และความพึงพอใจในชีวิต เว็บสล็อต